Kuormalavahyllyt sopivat moneen varastotilaan

21 June 2023
 Kategoriat: , Blog


Varastotilan toimivuus on tärkeää jokaisessa varastossa, joten varasto kannattaa suunnitella huolellisesti. Varastohyllyt ja huonekalut ovat olennainen osa varastoa, joten on tärkeää, että varastossa on oikea ja toimiva varastojärjestelmä. Toimivan varaston suunnittelun ymmärtäminen tekee työskentelystä varastossa sujuvaa, tehokasta ja varmistaa sekä varastoitavien tuotteiden että työntekijöiden turvallisuuden. Minkälaiset varastokalusteet varastoon kannattaa hankkia ja mistä kannattaako ostaa varastokalusteet edullisesti? Miten varasto suunnitellaan ja sopiiko kuormalavahyllyt jokaiseen varastoon? Tällä kertaa pohdimme blogissa näitä kysymyksiä, joten tervetuloa blogin pariin, jos haluat lukea lisää tästä mielenkiintoisesta aiheesta.

Varaston suunnittelu on tärkeää sen toimivuuden ja tuottavuuden kannalta

Varastosuunnittelu on laaja ja monisyinen aihe. Varastointi on ratkaisevassa roolissa monen yrityksen toimitusketjun virtaviivaistamisessa. Varastoa suunnitellessa yksilölliset vaatimukset tulee aina ottaa huomioon tehokkaan varaston pohjaratkaisun ja tilanäytön suunnittelussa. Erityisesti toimitusketjun sujuvuus ja tehokas tuotteiden varastointi on monelle yritykselle tärkeässä roolissa. Kuinka määritellään, minkälainen varastojärjestelmä mihinkin varastoon sopii? Toimituskyvyn lisäksi toimitusajat ovat myös tärkeitä jokaiselle varastolle. Kun varastoinnin tarve on määritelty, saadaan varaston suunnitteluun tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan määritellä sopiva varastotyyppi ja varastokalusteet varastointi tarpeen pohjalta.

Mitkä ovat tärkeitä määreitä varastoa suunnitellessa?

Tärkeää varastotilan tarpeen kannalta on varastoitavien osien tai tuotteiden määrät. Se määrittää muun muassa tarvittavan hyllyjärjestelmän ja sen kapasiteetin ja hyllyjen koon esimerkiksi, jos kyseessä on kuormalavahyllyt. Miten tuotteet on säilytettävä, ja niiden tarvitsemat mahdolliset erityiset varastointiolosuhteet. Erilaiset tuotteet säilytetään eri tavoin, kuten esimerkiksi kappaletavarat, irtotavarat, vaarallisten aineet, herkät tuotteet tai nestemäisten tuotteet. Varastoa suunnitellessa täytyy myös määritellä, tarvitsevatko tuotteet kylmäsäilytystä ja voidaanko niitä varastoida ulkovarastossa. Koko ja muoto ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, kun mietitään tarvittavia hyllyjä ja niiden kokoa. Paino vaikuttaa myös olennaisesti siihen, miten tuotteita varastoidaan ja käsitellään. Painoon liittyy myös muita tuotteiden ominaisuuksia, kuten se, voiko niitä pinota ja miten niitä täytyy muuten käsitellä, tarvitaanko siihen isompia ja vahvempia koneita. Osat ja tuotteet varastoidaan usein samalla tavalla kuin ne kuljetetaan. Varastoon valitaan sopivat kalusteet tuotteiden ominaisuuksien ja toimivan logistiikan perusteella. Varastokalusteet edullisesti tarjoaa Naakan Asennuspalvelu.


jaa